# 8آذر

آزاد سازی بستان و تأمین مرزهای بین المللی

آزاد سازی سوسنگرد و بستان و تأمین مرزهای بین المللی   اهداف عملیات علل انتخاب منطقه موقعیت منطقه وضعیت دشمن استعداد دشمن اقدامات نیروهای خودی پیش از ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 7 بازدید