آشنایی بابستان

بستان شهری است در استان خوزستان. این شهر یکی از شهرها و بخش‌های شهرستان دشت آزادگان در مرز غربی خوزستان در ۸۵ کلیومتری مر کز استان خوزستان شهر اهواز و در مجاورت استان میسان عراق شهر العماره کشور عراق می‌باشد. این شهر در دوران قبل از جنگ از رونق خاصی برخوردار بوده است این شهر از شمال به شهرستان شوش می‌باشد ودر ۲۰ک.م شمالی این شهر تپه‌های مرتفع مشداخ می باشد. در این شهر ودر کنار این تپه‌ها جنگل معروف به ام الدبس که محل تفریح ساکنان شهرهای استان در فصل زمستان می باشد.در ۲۰ک.م شمالغرب این شهر بازارچه مرزی معروف چذابهقراردارد که در سال ۸۵ به طور رسمی افتتاح گرددید. بستان به خاطر نبردهای نیروهای ایرانی و عراقی در جنگ ایران و عراق شهرت دارد. نیروهای عراقی به قصدرسیدن به اهواز، در چهارم مهر ماه ۱۳۵۹ شهر بستان را به اشغال خود درآوردند. اما در هشتم مهر ماه ۱۳۵۹ این شهر موقتا آزادگردید. در بیست‌و یکم مهر ۱۳۵۹ برای بار دوم این شهر به اشغال ارتش عراق درآمد و تا عملیات طریق‌القدس در دهم آذر ماه ۱۳۶۰ در اشغال باقی ماند. منطقه چذابه در ۱۶ کیلومتری(شمال)این شهر قرار دارد که تا کنون برای مردم این منطقه به دلیل وجود میادین مین خطر ساز است.

/ 0 نظر / 12 بازدید